TERMINI

  • Prijave traju do 10. februara 2017. godine.

    Pripremna radionica sa mentorskim radom  biće održana 25. februara 2017. godine na fakultetu FEFA.

  • Napominjemo da se u svakoj školi koja prijavi više od 15 učenika radionice održavaju u školi,                              bez obzira na mesto u kome se škola nalazi/

    Finalno takmičenje će biti održano 8. aprila u prostorijama fakulteta FEFA.