TEME 2017

Teme 2017-

  1. Budućnost digitalne ekonomije i društva

  2. Pametni gradovi – izazov za budućnost

  3. Inovacije koje menjaju svet