prijava za takmičenje za 2020 godinu je na sledećem linku:
PRIJAVA