PRAVILNIK

ПРАВИЛНИК  

За одржавање

 ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

ИЗ ОБЛАСТИ

ЕКОНОМИЈЕ

2019

 УВОД

 

            У складу са захтевима Међународних конференција младих  , европских и светских такмичења , организује се ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО   УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ.

            Циљеви и задаци такмичења су:

Циљеви:

 • Промоција и популаризација научне дисциплине,
 • афирмација научног рада,
 • афирмација образовно-васпитног рада,
 • омогућавање ученицима средњих школа да виде који су то нивои знања и захтеви  на међународним такмичењима и конференцијама,
 • Едукација средњошколаца за међународна такмичења и конференције,
 • Едукација средњошколаца за писање и радова по захтевима светски признатих, стучних часописа  
 • Пружање могућности да средњошколци презентују своје научне радове, своју елоквентност и креативност, 

Задаци:

 • вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;
 • јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;
 • рангирање нивоа постигнућа ученика.
 • Избор најбољих ,  

Члан 1.

 ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО   УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ, организују Регионални центар за таленте Београд 2, факултет ФЕФА и Институт за надарену и талентовану децу и омладину.

 Члан 2.

Учесници такмичења могу бити ученици од 2, 3 и 4 разреда свих средњих школа  /стручне школе и гимназије/.

Члан 3.

          За организацију државног такмичења именује се ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР, кога именује организатор првенства, а  чија је дужност да спроведе све радње везане за првенство а у складу са Правилником и пропозицијама првенства.

Члан 5.

         Пропозиције Државног првенстав истраживачких радова доноси организатор, и део су овог Правилника,  

Члан 6.

          Сваки ученик, који се до одређеног рока пријави путем електронске пријаве,  добиће могућност да учествује на такмичењу.

 Члан 7.

 Организатор одређује четири /3/ теме из области економије. Сваки заинтересовани ученик бира једну од понуђених тема, и на основу тога прикупља податке везане за тему.  На основу прикупљених података прави презентацију /Power point ili слично/ коју ће на такмичењу презентовати пред комисијом коју оформи организатор.

 Члан 8.

 За све   учеснике организатор  такође обезбеђује :

 1. Заједничка предавања о задатим темама,
 2. Индивидуални менторски рад са сваким кандитатом, као помоћ у изради рада и презентације.
 3.   Члан 9.

 Организациони одбор формира комисију  /3 до 5 чланова/, за вредновање презентација, коју сачињавају стручњаци са ФЕФА факултета.   Комисија има свог председника.

Члан 10.

 На основу контакт података из Пријаве, Организациони одбор обавештава све учеснике првенства  одржавању групних консултација,  и свих других активности у вези такмичења.

Члан 11.

На званичном сајту такмичења   www.fefatakmicenje.edu.rs ће бити истакнуте све појединости и информације везане за такмичење. 

На овом сајту се налази и формулар ПРИЈАВЕ за такмичење.

 Члан 12.

 Након завршених консултација, које су предвиђене у Новембру 2014 године, прелази се на менторски рад и израду презентације. 

 Члан 13.

 Такмичење ће бити организовано у Београду, у просторијама ФЕФА факултета, 8. Априла 2017године.

Члан 14.

 Организатор такмичења, обезбеђује освежење и сендвиче за све учеснике.

Члан 15.

Свака појединачна презентација   рада, пред комисијом  може бити  временске дужине  до 12 минута. У току презентације аутор користи припремљен видео материјал.  /видео материјал се не може користити са интернета/. 

 Члан 16.

Након завршене презентације, сваки члан комисије може да поставља питања, аутору истраживачког пројекта, везане за тему  и појмове који су у блиској вези са темом.

 Члан 17.

 Чланови комисије на специјалном формулару бодују сваку презентацију.  Основни параметри за оцењивање су:

 • Аутентичност,
 • Познавање материје,
 • Презентација,
 • Резултати
 • Израда видео презентације.

Члан 21.

Чланови комисије бодују сваки параметар оценом 1-10.

 Добијени број бодова описно:

 • 1 или 2 – веома сиромашно
 • 3 или 4 – сиромашно
 • 5 или 6 – задовољавајуће
 • 7 или 8 – врло добро
 • 9 или 10 – одлично

Члан 22.

Сваки члан комисије сабира број поена по параметрима и добијени збир се дели са пет, па се тако добија просечна оцена.

Свих пет просечних оцена чланова комисије се сабира а добијени збир се дели са пет, и на тај начин се добија коначна оцена за аутора пројекта.

Члан 23.

Само Председник комисије  може питати чланове комисије да разјасне њихов начин бодовања.    

Члан 24.

Резултати се објављују на свечаној додели диплома истог дана.

                                                                 Члан 25.

Сви учесници овог такмичења добијају сертификате о учешћу на истом.

 Члан 26.

Награде   ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОРГАНИЗАТОР, И ОБЈАВЉУЈЕ НА ВЕБ САЈТ

 Члан 27.

 Организатор се обавезује да анимира што већи број институција, привредних друштава и сл.  како би обезбедио и материјалне награде за све учеснике или само за пласиране учеснике.  

Члан 29.

Трошкове учешћа на такмичењу  сноси локална самоуправа, школа или сам појединац. 

 

УПУСТВО ЗА ИЗРАДУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 Свака презентација пожељно је да садржи следеће елементе:

 • Увод
 • Апстракт
 • Методу рада
 • Резултати рада
 •  Закључак

 

 • Литература

 

Пожељно је да у презентацији буде фотографија, дијаграма, табела и слично.

 

 

 

FIND US

Address:
Ustanička 64 , VI sprat
11000 Belgrade, RS, Serbia

LATEST POSTS
 • 1
  TAKMIČENJE IZ EKONOMIJE