O TAKMIČENJU

Regionalni centar za talente Beograd II i Fakultet FEFA organizuju najsavrenmenije takmičenje iz oblasti ekonomije, u skladu sa savremenim tokovima i zahtevima međunarodnih takmičenja iz oblasti EKONOMIJE.
Najuspešniji sa ovog takmičenja stiču pravo učešća na Svetskom prvenstvu istraživačkih radova mladih naučnika društvenih nauka.

DIGITALNA EKONOMIJA