O TAKMIČENJU

Regionalni centar za talente Beograd II, Fakultet FEFA i Institut za nadarenu i talentovanu decu i omladinu  već tri godine organizuju Državno prvenstvo radova iz ekonomije za srednjoškolce. Takmičenje se organizuje u skladu sa najsavremenijim međunarodnim standardima i takmičenjima ovog tipa.

Osnovni ciljevi takmičenja su:

  • upoznavanje mladih sa zahtevima i standardima međunarodnih takmičenja;
  • davanje mogućnosti mladima da iskažu svoje stavove o aktuelnim problemima u globalnoj ekonomiji i mogućem unapređenju i razrešenju određenih ekonomskih pitanja u budućnosti;
  • promocija i popularizacija ekonomije kao naučne discipline;
  • afirmacija naučnog rada;
  • edukacija srednjoškolaca o pisanju radova prema zahtevima svetski priznatih, stučnih časopisa;
  • pružanje mogućnosti da srednjoškolci predstave svoje naučne radove i pokažu svoju elokventnost i kreativnost.