MISIJA

Osnovni ciljevi takmičenja su:

upoznavanje mladih sa zahtevima i standardima međunarodnih takmičenja;

davanje mogućnosti mladima da iskažu svoje stavove o aktuelnim problemima u globalnoj ekonomiji i mogućem
unapređenju i razrešenju određenih ekonomskih pitanja u budućnosti;

promocija i popularizacija ekonomije kao naučne discipline;

afirmacija naučnog rada;

edukacija srednjoškolaca o pisanju radova prema zahtevima svetski priznatih, stučnih časopisa;

pružanje mogućnosti da srednjoškolci predstave svoje naučne radove i pokažu svoju elokventnost i kreativnost

DIGITALNA EKONOMIJA