2018

* TAKMIČENJE 2018*
Регионални центар за таленте Београд и факултет за економију, финансије и администрацију ФЕФА. Организују четврто по реду такмичење средњошколаца из области економије под називом „ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО РАДОВА ИЗ ЕКОНОМИЈЕ“
Такмичење је ове школске године по први пут пријављено Министарству просвете, науке и технолошког развоја и биће увршћено у Календар такмичења и смотри за 2017/18 школску годину, које објављује Министарство, просвете науке и технолошког развоја.
Термин завршног нивоа такмичења је предвиђен за 14 април 2018 године. Теме за писање истраживачких радова су :
1. Економски ефекти БРЕГЗИТА
2. Вестачка интелигенција – да ли предности превазилазе ризике?
3. Европска мигрантска криза – економски и политички изазови

DIGITALNA EKONOMIJA