2017

–Teme 2017-
1. Budućnost digitalne ekonomije i društva
2. Pametni gradovi – izazov za budućnost
3. Inovacije koje menjaju svet

DIGITALNA EKONOMIJA